Γενόσημο Cipro
Generic Cipro is an antibiotic in a group of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat different types of bacterial infections, e.g. bladder inflammation.

Επιλέξτε δοσολογία
ΣυσκευασίαΤιμήΑνά χάπιΕξοικονομείτεΠαραγγελία
250mg × 30 χάπια€ 36.55€ 1.22Προσθήκη στο καλάθι
250mg × 60 χάπια€ 68.57€ 1.14€ 4.53Προσθήκη στο καλάθι
250mg × 90 χάπια€ 91.44€ 1.02€ 18.21Προσθήκη στο καλάθι
250mg × 120 χάπια€ 109.74€ 0.91€ 36.46Προσθήκη στο καλάθι

ΣυσκευασίαΤιμήΑνά χάπιΕξοικονομείτεΠαραγγελία
500mg × 30 χάπια€ 45.70€ 1.52Προσθήκη στο καλάθι
500mg × 60 χάπια€ 77.72€ 1.30€ 13.68Προσθήκη στο καλάθι
500mg × 90 χάπια€ 109.74€ 1.22€ 27.36Προσθήκη στο καλάθι
500mg × 120 χάπια€ 123.47€ 1.03€ 59.33Προσθήκη στο καλάθι
500mg × 180 χάπια€ 164.64€ 0.91€ 109.56Προσθήκη στο καλάθι

ΣυσκευασίαΤιμήΑνά χάπιΕξοικονομείτεΠαραγγελία
750mg × 32 χάπια€ 68.57€ 2.14Προσθήκη στο καλάθι
750mg × 60 χάπια€ 123.47€ 2.06€ 5.11Προσθήκη στο καλάθι
750mg × 92 χάπια€ 182.93€ 1.99€ 14.21Προσθήκη στο καλάθι
750mg × 120 χάπια€ 233.25€ 1.94€ 23.89Προσθήκη στο καλάθι

ΣυσκευασίαΤιμήΑνά χάπιΕξοικονομείτεΠαραγγελία
1000mg × 30 χάπια€ 91.44€ 3.05Προσθήκη στο καλάθι
1000mg × 60 χάπια€ 173.79€ 2.90€ 9.10Προσθήκη στο καλάθι
1000mg × 90 χάπια€ 256.13€ 2.85€ 18.21Προσθήκη στο καλάθι

Προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Ciprofloxacin tablet

What is this medicine?

CIPROFLOXACIN is a quinolone antibiotic. It can kill bacteria or stop their growth. It is used to treat many kinds of infections, like urinary, respiratory, skin, gastrointestinal, and bone infections. It will not work for colds, flu, or other viral infections.

What should my health care professional know before I take this medicine?

They need to know if you have any of these conditions:

 • child with joint problems
 • heart condition
 • kidney disease
 • liver disease
 • seizures disorder
 • an unusual or allergic reaction to ciprofloxacin, other antibiotics or medicines, foods, dyes, or preservatives
 • pregnant or trying to get pregnant
 • breast-feeding

How should I take this medicine?

Take this medicine by mouth with a glass of water. Take your medicine at regular intervals. Do not take your medicine more often than directed. Take all of your medicine as directed even if you think your are better. Do not skip doses or stop your medicine early.

You can take this medicine with food or on an empty stomach. It can be taken with a meal that contains dairy or calcium, but do not take it alone with a dairy product, like milk or yogurt or calcium-fortified juice.

Talk to your pediatrician regarding the use of this medicine in children. Special care may be needed.

Overdosage: If you think you have taken too much of this medicine contact a poison control center or emergency room at once.

NOTE: This medicine is only for you. Do not share this medicine with others.

What if I miss a dose?

If you miss a dose, take it as soon as you can. If it is almost time for your next dose, take only that dose. Do not take double or extra doses.

What may interact with this medicine?

Do not take this medicine with any of the following:

 • cisapride
 • droperidol
 • terfenadine
 • tizanidine

This medicine may also interact with the following:

 • antacids
 • caffeine
 • cyclosporin
 • didanosine (ddI) buffered tablets or powder
 • medicines for diabetes
 • medicines for inflammation like ibuprofen, naproxen
 • methotrexate
 • multivitamins
 • omeprazole
 • phenytoin
 • probenecid
 • sucralfate
 • theophylline
 • warfarin

This list may not describe all possible interactions. Give your health care providers a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while taking this medicine?

Tell your doctor or health care professional if your symptoms do not improve.

Do not treat diarrhea with over the counter products. Contact your doctor if you have diarrhea that lasts more than 2 days or if it is severe and watery.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells.

This medicine can make you more sensitive to the sun. Keep out of the sun. If you cannot avoid being in the sun, wear protective clothing and use sunscreen. Do not use sun lamps or tanning beds/booths.

Avoid antacids, aluminum, calcium, iron, magnesium, and zinc products for 6 hours before and 2 hours after taking a dose of this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

 • allergic reactions like skin rash, itching or hives, swelling of the face, lips, or tongue
 • breathing problems
 • confusion, nightmares or hallucinations
 • feeling faint or lightheaded, falls
 • irregular heartbeat
 • joint, muscle or tendon pain or swelling
 • pain or trouble passing urine
 • redness, blistering, peeling or loosening of the skin, including inside the mouth
 • seizure
 • unusual pain, numbness, tingling, or weakness

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

 • diarrhea
 • nausea or stomach upset
 • white patches or sores in the mouth

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature below 30 degrees C (86 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.