Γενόσημο Retrovir
Generic Retrovir is used for treating HIV infection when used along with other medicines. It is also used with other medicines to help prevent women from passing the HIV virus to the fetus during pregnancy.

Επιλέξτε δοσολογία
ΣυσκευασίαΤιμήΑνά χάπιΕξοικονομείτεΠαραγγελία
100mg × 30 χάπια€ 42.19€ 1.41Προσθήκη στο καλάθι
100mg × 60 χάπια€ 75.97€ 1.27€ 8.40Προσθήκη στο καλάθι
100mg × 90 χάπια€ 113.98€ 1.27€ 12.58Προσθήκη στο καλάθι
100mg × 120 χάπια€ 147.76€ 1.23€ 20.99Προσθήκη στο καλάθι
100mg × 180 χάπια€ 219.55€ 1.22€ 33.57Προσθήκη στο καλάθι

ΣυσκευασίαΤιμήΑνά χάπιΕξοικονομείτεΠαραγγελία
300mg × 10 χάπια€ 71.75€ 7.17Προσθήκη στο καλάθι
300mg × 20 χάπια€ 139.32€ 6.97€ 4.18Προσθήκη στο καλάθι
300mg × 30 χάπια€ 202.66€ 6.76€ 12.58Προσθήκη στο καλάθι
300mg × 40 χάπια€ 253.34€ 6.33€ 33.66Προσθήκη στο καλάθι
300mg × 50 χάπια€ 306.55€ 6.13€ 52.20Προσθήκη στο καλάθι

Προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Zidovudine capsule

What is this medicine?

ZIDOVUDINE ( ZDV) is an antiretroviral drug. It is used with other medicines to treat HIV. This medicine is not a cure for HIV. It will not stop the spread of HIV to others.

What should I tell my health care provider before I take this medicine?

They need to know if you have any of these conditions:

 • kidney disease
 • liver disease
 • low blood counts, like low white cell, platelet, or red cell counts
 • an unusual or allergic reaction to zidovudine, other medicines, foods, dyes, or preservatives
 • pregnant or trying to get pregnant
 • breast-feeding

How should I use this medicine?

Take this medicine by mouth with a full glass of water. You may take this medicine with or without food. Take your medicine at regular intervals. Do not take your medicine more often than directed. For your anti-HIV therapy to work as well as possible, take each dose exactly as prescribed. Do not skip doses or stop your medicine even if you feel better. Skipping doses may make the HIV virus resistant to this medicine and other medicines. Do not stop taking except on your doctor's advice.

Talk to your pediatrician regarding the use of this medicine in children. While this drug may be prescribed for children as young as newborns for selected conditions, precautions do apply.

Overdosage: If you think you have taken too much of this medicine contact a poison control center or emergency room at once.

NOTE: This medicine is only for you. Do not share this medicine with others.

What if I miss a dose?

If you miss a dose, take it as soon as you can. If it is almost time for your next dose, take only that dose. Do not take double or extra doses.

What may interact with this medicine?

 • doxorubicin
 • fluconazole
 • ganciclovir
 • interferon
 • other zidovudine medicines
 • phenytoin
 • ribavirin
 • stavudine, d4T
 • valproic acid

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular check ups. Discuss any new symptoms with your doctor. You will need to have important blood work done while on this medicine.

HIV is spread to others through sexual or blood contact. Talk to your doctor about how to stop the spread of HIV.

This medicine can cause blood problems. You may have slow healing and a higher risk of infection while on this medicine. Try to avoid cutting or injuring yourself. Be careful not to damage to your teeth and gums when you brush or floss your teeth.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

 • allergic reactions like skin rash, itching or hives, swelling of the face, lips, or tongue
 • breathing problems
 • dizziness
 • fever or chills, sore throat
 • muscle pain or weakness
 • nausea, vomiting, unusual stomach upset or pain
 • pain or difficulty swallowing
 • redness, blistering, peeling or loosening of the skin, including inside the mouth
 • seizures
 • unusual bleeding or bruising
 • unusually weak or tired

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

 • constipation
 • headache
 • loss of appetite
 • weight gain around waist, back, or thinning of face, arms, legs

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 25 degrees C (59 and 77 degrees F). Protect from moisture. Throw away any unused medicine after the expiration date.