Γενόσημο Protonix
Generic Protonix is used to treat erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid), and other conditions involving excess stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome.

Επιλέξτε δοσολογία
ΣυσκευασίαΤιμήΑνά χάπιΕξοικονομείτεΠαραγγελία
20mg × 30 χάπια€ 38.25€ 1.27Προσθήκη στο καλάθι
20mg × 60 χάπια€ 68.03€ 1.13€ 8.47Προσθήκη στο καλάθι
20mg × 90 χάπια€ 93.56€ 1.04€ 21.19Προσθήκη στο καλάθι
20mg × 120 χάπια€ 110.57€ 0.92€ 42.42Προσθήκη στο καλάθι
20mg × 180 χάπια€ 140.36€ 0.78€ 89.13Προσθήκη στο καλάθι

ΣυσκευασίαΤιμήΑνά χάπιΕξοικονομείτεΠαραγγελία
40mg × 30 χάπια€ 42.50€ 1.42Προσθήκη στο καλάθι
40mg × 60 χάπια€ 76.54€ 1.28€ 8.47Προσθήκη στο καλάθι
40mg × 90 χάπια€ 102.07€ 1.13€ 25.44Προσθήκη στο καλάθι
40mg × 120 χάπια€ 119.08€ 0.99€ 50.93Προσθήκη στο καλάθι
40mg × 180 χάπια€ 153.12€ 0.85€ 101.90Προσθήκη στο καλάθι

Προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Pantoprazole Sodium tablet

What is this medicine?

PANTOPRAZOLE prevents the production of acid in the stomach. It is used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD), inflammation of the esophagus, and Zollinger-Ellison syndrome.

What should I tell my health care provider before I take this medicine?

They need to know if you have any of these conditions:

 • liver disease
 • an unusual or allergic reaction to omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabeprazole, other medicines, foods, dyes, or preservatives
 • pregnant or trying to get pregnant
 • breast-feeding

How should I use this medicine?

Take this medicine by mouth. Swallow the tablets whole with a drink of water. Do not crush, break, or chew. Take your medicine at regular intervals. Do not take your medicine more often than directed.

Talk to your pediatrician regarding the use of this medicine in children. Special care may be needed.

Overdosage: If you think you have taken too much of this medicine contact a poison control center or emergency room at once.

NOTE: This medicine is only for you. Do not share this medicine with others.

What if I miss a dose?

If you miss a dose, take it as soon as you can. If it is almost time for your next dose, take only that dose. Do not take double or extra doses.

What may interact with this medicine?

 • ampicillin
 • atazanavir
 • delavirdine
 • iron salts
 • medicines for fungal infections like ketoconazole, itraconazole and voriconazole
 • warfarin

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

It can take several days before your stomach pain gets better. Check with your doctor or health care professional if your condition does not start to get better, or if it gets worse.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

 • allergic reactions like skin rash, itching or hives, swelling of the face, lips, or tongue
 • fever or sore throat
 • redness, blistering, peeling or loosening of the skin, including inside the mouth
 • unusual bleeding or bruising
 • unusually weak or tired
 • yellowing of the eyes or skin

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

 • diarrhea
 • dry mouth
 • headache
 • nausea/vomiting
 • stomach pain or gas

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from light and moisture. Throw away any unused medicine after the expiration date.