Γενόσημο Persantine
Generic Persantine is used for preventing blood clots after heart valve surgery. It is used in combination with anticoagulants (eg, warfarin).

Επιλέξτε δοσολογία
ΣυσκευασίαΤιμήΑνά χάπιΕξοικονομείτεΠαραγγελία
25mg × 30 χάπια€ 33.99€ 1.13Προσθήκη στο καλάθι
25mg × 60 χάπια€ 59.52€ 0.99€ 8.47Προσθήκη στο καλάθι
25mg × 90 χάπια€ 76.54€ 0.85€ 25.44Προσθήκη στο καλάθι
25mg × 120 χάπια€ 93.56€ 0.78€ 42.42Προσθήκη στο καλάθι
25mg × 180 χάπια€ 127.59€ 0.71€ 76.37Προσθήκη στο καλάθι

ΣυσκευασίαΤιμήΑνά χάπιΕξοικονομείτεΠαραγγελία
100mg × 30 χάπια€ 42.50€ 1.42Προσθήκη στο καλάθι
100mg × 60 χάπια€ 76.54€ 1.28€ 8.47Προσθήκη στο καλάθι
100mg × 90 χάπια€ 102.07€ 1.13€ 25.44Προσθήκη στο καλάθι
100mg × 120 χάπια€ 123.34€ 1.03€ 46.67Προσθήκη στο καλάθι
100mg × 180 χάπια€ 170.14€ 0.95€ 84.88Προσθήκη στο καλάθι

Προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Dipyridamole tablet

What is this medication?

DIPYRIDAMOLE is used in patients who have had heart valve replacements. It prevents blood clots and reduces the risk of complications.

What should my health care professional know before I receive this medication?

They need to know if you have any of the following conditions:

 • an unusual or allergic reaction to dipyridamole, tartrazine dye, other medicines, foods, dyes, or preservatives
 • pregnant or trying to get pregnant
 • breast-feeding

How should I use this medicine?

Take this medicine by mouth with a full glass of water. Take this medicine on an empty stomach, at least 30 minutes before or 2 hours after food. Do not take with food. Take your doses at regular intervals. Do not take your medicine more often than directed. Do not stop taking except on the advice of your doctor or health care professional.

Talk to your pediatrician regarding the use of this medicine in children. Special care may be needed.

Overdosage: If you think you have taken too much of this medicine contact a poison control center or emergency room at once.

NOTE: This medicine is only for you. Do not share this medicine with others.

What if I miss a dose?

If you miss a dose, take it as soon as you can. If it is almost time for your next dose, take only that dose. Do not take double or extra doses.

What may interact with this medicine?

 • adenosine
 • medicines for myasthenia gravis like neostigmine and pyridostigmine

Tell your prescriber or health care professional about all other medicines you are taking, including non-prescription medicines, nutritional supplements, or herbal products. Also tell your prescriber or health care professional if you are a frequent user of drinks with caffeine or alcohol, if you smoke, or if you use illegal drugs. These may affect the way your medicine works. Check with your health care professional before stopping or starting any of your medicines.

What should I watch for while taking this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. Check your heart rate and blood pressure regularly while you are taking this medicine. Ask your doctor or health care professional what your heart rate and blood pressure should be, and when you should contact him or her.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks.

Ask your doctor or health care professional before you take non-prescription pain relievers. Avoid aspirin and aspirin-containing products.

If you are going to have surgery, tell your doctor or health care professional that you are taking this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

 • allergic reactions like skin rash, itching or hives, swelling of the face, lips, or tongue
 • chest pain, tightness
 • fast, slow, or irregular heartbeat

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

 • diarrhea
 • flushing
 • headache
 • skin rash
 • stomach ache or cramps

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.